Live streaming i Oslo og Viken med stabilitet i fokus.

Om oss

Viken Streaming er et teknologidrevet, fremoverlent streamingselskap bygget på tradisjonelle verdier.

Vi utfører live streaming for næringsliv, offentlig sektor og kulturinstitusjoner. Vi tenker helhetlig og bistår våre kunder med planlegging, coaching og produksjon av alle typer sendinger.

Hvorfor oss?

-Når brudd i sendingen ikke er et alternativ.

Våre livesendinger driftes av spesialbygde systemer og løsninger med failover som vi utvikler og bygger in-house: selv hvis strøm og internett skulle gå i ditt bygg kan våre streamingrigger opprettholde sendingen.

For avgjørende situasjoner, for eksempel kvartalsrapporter og pressekonferanser for børsnoterte selskaper, er dette en trygghet.

Quick in, quick out

-en behagelig opplevelse når det skal sendes live fra kontor og møterom.

Vi vet at tid er penger. Derfor er vårt mobile utstyr bygget for at vi kan være kjapt inn og kjapt ut med et minimalt fotavtrykk.