CREW ROLLER

En produksjon kan innebære et stort crew, men våre medarbeider innehar høy kompetanse for å kunne utføre mye på egenhånd. Vi vil alltid gi de beste anbefalinger i forhold til nødvendig kompetanse for din sending.
Trykk på en rolle for å se kompetanse og stillingens ansvar hos oss.
Produsent
Teknisk leder
Visuellmikser
Prod.ass. / Løper
Grafikk koordinator
Broadcast Designer
A1 (Lydtekniker)
Kameraoperatør